TRẦN MAI HẠNH

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Chưa cập nhật

Giới tính: Chưa cập nhật

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: Chiêu Hy, Huyền Trưng, Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Chưa cập nhật

Vị trí: NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Không Lựa Chọn

Xếp loại: Chưa cập nhật

Kinh nghiệm: Chưa cập nhật

    Ngành nghề:
  • Kế toán - Kiểm toán

Loại hình làm việc: Chưa cập nhật

Mục Tiêu

Chưa cập nhật

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV