Trần Thị DIệu Linh

Giáo dục-Đào tạo

Ngành nghề: Giáo dục-Đào tạo

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: 163/15/20 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TPHCM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Chưa cập nhật

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Giáo dục-Đào tạo

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Hồ Chí Minh

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Giáo dục-Đào tạo

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Chưa cập nhật

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chưa cập nhật

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

Tải CV