Thông tin ứng viên: Trần Trọng Tài

Thông tin cơ bản
Xem CV
Lương Ngọc Quyến
Xem CV
Mục tiêu nghề nghiệp

Xem CV

Thông tin chung
  • Học vấn Xem CV

  • Ngành nghề Thiết kế - Mỹ thuật ,

  • Nơi làm việc Hồ Chí Minh

Thông tin chung
  • Mức lương Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm Xem CV

  • Cấp bậc Xem CV

Kỹ năng bản thân
Xem CV