Trần Tuấn Vũ

Trần Tuấn Vũ

QA

Ngành nghề: Hành chính - Văn phòng

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Tỉnh,thành phố: Xem CV

Quận, huyện: Xem CV

Nơi ở hiện tại: Tân Tạo A,Binh Tân,TPHCM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: QA

Mức lương: Thỏa thuận

    Nơi làm việc:
  • Hồ Chí Minh

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Hành chính - Văn phòng

Loại hình làm việc: Khác

MỤC TIÊU

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

HỌC VẤN - BẰNG CẤP

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

NGÔN NGỮ

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV