VÕ THỊ QUỲNH NHUNG

Ngành nghề: Khách sạn - Nhà hàng Quản trị kinh doanh Du lịch

Mức lương: Thỏa thuận

Lượt xem: 0 lượt

Ngày sinh: Xem CV

Giới tính: Xem CV

Số điện thoại: Đăng nhập để xem

Email: Đăng nhập để xem

Địa chỉ: thôn 1 Tiên Sơn, Xã Tân Sơn, TP. pleiku, tỉnh Gia Lai

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Trường: Xem CV

Học vấn: Xem CV

Vị trí: Khách sạn - Nhà hàng Quản trị kinh doanh Du lịch

Mức lương: Thỏa Thuận

    Nơi làm việc:
  • Gia Lai
  • Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai

Xếp loại: Xem CV

Kinh nghiệm: Xem CV

    Ngành nghề:
  • Khách sạn - Nhà hàng
  • Quản trị kinh doanh
  • Du lịch

Loại hình làm việc: Xem CV

Mục Tiêu

Xem CV

KỸ NĂNG

Xem CV

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Xem CV

ỨNG VIÊN CẦN VIỆC GẤP

ỨNG VIÊN TƯƠNG TỰ

Tải CV