Nhân Viên Truyền Thông Nội Bộ (Tuyển Gấp - Nhận Việc Ngay)

công ty TNHH hải sơn

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 19-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Truyền Thông (Tuyển Gấp - Nhận Việc Ngay)

công ty TNHH hải sơn

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 19-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Truyền Thông (Tuyển Gấp - Phỏng Vấn Nhận Việc Sau Tết)

công ty TNHH hải sơn

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 19-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Content Writer

công ty cổ phần sản xuất thép vina one

Địa Chỉ: Long An

Hạn nộp: 10-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT