Nhân Viên Biên Kịch

công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ hồng phát

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quay Phim

công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ hồng phát

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Biên Kịch - Quay Phim

công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ hồng phát

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ hồng phát

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT