Regional Bancassurance Sales Manager - Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Junior Business Analyst (Policy Services Team)

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Compliance Assurance Manager

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Internal Auditor (Manager Level)

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Project Coordinator (11-Month contract)

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Financial Risk (Senior) Manager

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

The Gallerie Business Development Manager

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

District Sales Manager (DSM) - Quản Lý Kinh Doanh Kênh Hợp Tác Ngân Hàng

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Back-End/ Full-Stack Developer

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Development Executive (1-2Y Experience of Insurance)

toyota tsusho insurance broker

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Điều Tra Viên Cao Cấp

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Actuarial Executive

dai-ichi life vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Policy Services Manager/ Trưởng Phòng Quản Lý Hợp Đồng

dai-ichi life vietnam

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Underwriting Executive - Chuyên Viên Cấp Đơn

cathay insurance (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Recruitment Specialist - Smartcredit Division

shinhan bank vietnam

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tuyển Dụng Kênh Bancassurance (Toàn Quốc)

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ aia (việt nam)

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Vùng Phát Triển Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khối Bảo Hiểm

techcombank

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Collection Analytics Supervisor

shinhan vietnam finance company (shinhan finance)

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Manager, Claims

manulife (vietnam) limited

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Planning (Kế Hoạch Kinh Doanh)

công ty bảo hiểm nhân thọ cathay

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT