Head of Digital Marketing

sun life vietnam insurance company limited

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 25-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Development Manager ( Khu Vực Miền Trung & Tây Nguyên)

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 24-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Business Intelligence Analyst

công ty cổ phần vua nệm

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 24-10-2018

Mức lương: Trên 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Deputy Manager Sales Development

công ty bảo hiểm nhân thọ mb ageas (mb ageas life)

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân

ngân hàng thương mại cổ phần việt á

Địa Chỉ: Bình Định

Hạn nộp: 19-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Assurance Compliance Senior Manager

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 19-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Distribution Compliance Specialist/chuyên Viên Pháp Chế

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 19-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Actuarial Analyst

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Budget Planning & Expense Controlling Senior Officer

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Regulatory Compliance Manager (Ha Noi, HCM)

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Bác Sĩ Thẩm Định Bảo Hiểm Nhân Thọ

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

General Agency Management Manager

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 18-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Team Head

generali vietnam life insurance

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Associate Director, Business Intelligence

fwd vietnam life insurance company limited

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 17-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Định Giá - Chi Nhánh Bắc Ninh, Đà Nẵng

ngân hàng tmCP xăng dầu petrolimex (pgbank)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Actuarial Officer

prudential vietnam assurance

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 16-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Marketing Supervisor

phu hung life insurance joint stock company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 15-10-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Miền Phát Triển Kinh Doanh Khu Vực Mekong/ Khu Vực Đông Nam Bộ (Area Sales Manager- Mekong/ Đông Nam Bộ)

bidv metlife life insurance llc

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 14-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Underwriting Manager

prudential vietnam finance company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 12-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Nhóm Mô Hình Rủi Ro - Khối Quản Trị Rủi Ro

ngân hàng tmCP tiên phong

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 11-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT