Trưởng Phòng Bán Hàng Đối Tác Ưu Tiên - Miền Bắc (Ưu Tiên Base Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa)

fe credit

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT