Bảo Vệ Bao Ăn Ở Tại Công Ty Khu Vực Đồng Nai - Đi Làm Ngay

công ty TNHH máy thiết bị và xây dựng hóa chất( cme )

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 15-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Đồng Nai

công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ secom việt nam

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Bảo Vệ

cơm niêu nhà gỗ

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 14-11-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian tạm thời

Bảo Vệ

công ty TNHH sản xuất thương mại đi bi

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Vệ

donacoop

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT