Thông Dịch Viên Tiếng Hàn (Làm Việc Tại Bình Phước)

taekwang vina industrial

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH beesco vina

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 02-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT