Phiên Dịch Tiếng Nhật - Tiếng Anh

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 20-03-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn (Công Trình Teakwang Cần Thơ)

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 07-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Project Assistant and Translator

vitens evides international

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Project Translator

vitens evides international

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 10-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH công nghệ điện tử vivo

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Biên Dịch Tiếng Anh Hoặc Trung

công ty tư vấn và dịch thuật a2z

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Văn Phòng Và Phiên Dịch Viên ( Lương Hấp Dẫn)

tian cheng

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cán Bộ Thông Tin- Biết Tiếng Hoa

tian cheng

Địa Chỉ: Cần Thơ

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT