Đồng Tháp - Interpreter - Phiên Dịch Tiếng Anh

fashion garments 2 co. ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Admin Manager - Chi Nhánh Đồng Tháp - Số Lượng 2

fashion garments 2 co. ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 09-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qa (Làm Việc Tại Đồng Tháp)

công ty TNHH hansae tg

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Merchandiser - Đồng Tháp

fashion garments 2 co. ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 12-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT