Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Công Xưởng (Yêu Cầu Nữ / Nam, Làm Việc Tại Hà Nam)

công ty TNHH seojin system vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan - Tiếng Trung Cho Cty Ở Kcn Đồng Văn 2 - Hà Nam

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 11-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung Kiêm Qa / Qc Cho Cty Hongkong Mới Thành Lập Ở Kcn Đồng Văn 4-Hà Nam

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 27-05-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất Tiếng Trung

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Phòng Mua Hàng (Tiếng Trung)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qa Supervisor (Qa/qc/iqc/iso) (Tiếng Trung/ Tiếng Nhật) Cho Cty Hong Kong Mới Thành Lập Ở Kcn Đồng Văn 4_Hà Nam

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất (Ưu Tiên Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

công ty TNHH cu tech việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Ưu Tiên Tiếng Anh/ Tiếng Hàn)

công ty TNHH cu tech việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 16-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên/ Giám Sát Bộ Phận Thiết Kế Cơ Khí (Ưu Tiên Biết Tiếng Nhật)

công ty TNHH yokowo việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nam Nhân Viên Tiếng Nhật Phòng Kỹ Thuật (N3)

công ty TNHH yokowo việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật SMT – Yêu Cầu Biết Tiếng Hàn

công ty TNHH s-mac ht vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Tiếng Nhật N2)

công ty sản xuất 100% vốn nhật

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Mua Hàng (Công Ty Fdi- Tiếng Nhật N2)

một công ty sản xuất của nhật

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tiếng Nhật (Phòng Kỹ Thuật)

công ty TNHH yokowo việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Accounting Manager/ Chief Accountant / Trưởng Phòng Tài Chính Kiêm Kế Toán Trưởng

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 24-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Purchasing- Sourcing Manager/ Trưởng Phòng Mua Hàng (Ngành Cơ Khí, Thiết Bị Tản Nhiệt)

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quality Manager (Qa, Qc)/ Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qa Executive

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 18-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Purchasing Officer/ Nhân Viên Mua Hàng

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 18-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

General Accountant Staff /nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

công ty TNHH sam sung climate control việt nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 18-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT