Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (Thành Thạo Tiếng Anh Giao Tiếp)

nikkiso vietnam, inc

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 24-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Nguyên Vật Liệu (Thành Thạo Tiếng Anh Giao Tiếp)

nikkiso vietnam, inc

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 24-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

(Gấp) Phụ Trách Hành Chính - Nhân Sự Cty Nhật Mới Thành Lập Ở Kcn Thăng Long 2 - Hy- Tiếng Nhật Thành Thạo

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng - Thành Thạo Tiếng Trung (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 27-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Mua Hàng (Thành Thạo Tiếng Trung)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 24-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Giám Đốc Nhật

công ty cổ phần tập đoàn thành long

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qa - Tiếng Trung (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 15-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch

công ty TNHH dsm việt nam

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 10-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Nhật (1000Usd; Hưng Yên)

công ty TNHH shr việt nam

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 04-03-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Teaching Assistant - Epga

công ty cổ phần evergreen đầu tư

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 02-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Phát Triển Nguồn Hàng Trung Quốc (Nhà Máy Tecomen Hưng Yên)

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 20-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

công ty TNHH thép và xử lý nhiệt hoàng anh

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 04-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (Tuyển Gấp)

công ty TNHH minh long

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 01-02-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

công ty thep và xử lý nhiệt hoàng anh

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn - Đi Làm Ngay

công ty TNHH dk yk hà nội sb

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 30-12-2018

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Trung

công ty cổ phần công nghệ sinh học anyou việt nam

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 19-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

công ty cổ phần kopac

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 14-12-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung

công ty cổ phần merap group

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 14-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Mua Hàng, Hải Quan

công ty TNHH công nghiệp fancy việt nam

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 10-11-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

công ty TNHH dk hà nội sb

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT