Nhân Viên Văn Phòng Tiếng Nhật N3 - Đức Trọng, Lâm Đồng

g.a. consultants vietnam'client

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 15-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Biên Tập Phiên Dịch (Sl: 01)

công ty TNHH thương mại điện tử aritnt (dasavi viet nam)

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 06-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Điều Phối Viên Chương Trình “Text to Change”/ “Text to Change” Coordinator: 01 Người

văn phòng phối hợp quốc gia - làng trẻ em sos việt nam

Địa Chỉ: Lâm Đồng

Hạn nộp: 23-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT