Biên-Phiên Dịch Tại Nghệ An

công ty TNHH hải an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giáo Viên Tiếng Đức

cổ phần quốc tế kaizen

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 18-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

công ty TNHH du học quốc tế và hướng nghiệp việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Biên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH em tech việt nam tại nghệ an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 26-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH điện tử bse việt nam

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tuyển Giáo Viên Tiếng Anh

trung tâm ngoại ngữ happysun

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Đối Ngoại Tiếng Trung

công ty cổ phần nhân lực ibm group

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 26-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Đối Ngoại

công ty cổ phần quốc tế kaizen

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Biên . Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH em tech việt nam tại nghệ an

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 20-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giáo Viên Tiếng Nhật

cty TNHH tư vấn thương mại dịch vụ atp

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT