Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Xưởng Sản Xuất

công ty TNHH concept eyewear manufacture việt nam

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 23-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung Xưởng Sản Xuất

công ty TNHH concept eyewear manufacture việt nam

Địa Chỉ: Phú Yên

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT