Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Phiên Dịch Tiếng Anh

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 26-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Biết Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 09-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Nhân Sự Biết Tiếng Trung (Tây Ninh)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 03-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Vận Hành Nhà Xưởng

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 12-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Cửa Hàng - Tây Ninh

công ty oppo việt nam

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 13-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Chuyên Gia (Biết Tiếng Hoa)

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Vật Tư (Tây Ninh,1 Nữ)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 14-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung(Tây Ninh)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 11-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sinh Quản ( Biết Tiếng Trung)-Tây Ninh

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Trưởng(Tây Ninh)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thư Ký Tổng Giám Đốc

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vật Tư(Tây Ninh,1 Nữ)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hoa (Tây Ninh)

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 20-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

công ty TNHH phú quang

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua Tiếng Trung

công ty TNHH cocreation grass corporation việt nam

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 22-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sinh Quản ( Biết Tiếng Trung)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 17-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Trưởng

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 17-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Anh

cnsx tinh bột sắn cty TNHH miwon việt nam tại tây ninh

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 10-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[URGENT] Chinese Interpreter

navigos search

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 04-04-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT