Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH welstory việt nam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 10-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Biết Tiếng Trung

công ty TNHH mtv chuyển phát nhanh thuận phong – chi nhánh thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 08-02-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn - Korean Interpreter

cty TNHH samju vina

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý An Toàn - Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

công ty TNHH ecoba công nghệ môi trường

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH mtv sản xuất và xuất nhập khẩu gia phát

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giảng Viên Tiếng Anh Full-Time

công ty TNHH truyền thông và phát triển giáo dục quốc tế eeg

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 01-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH korea electric terminal vietnam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH nhựa châu âu xanh

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 06-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

công ty TNHH korea electric terminal vietnam

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch

cty TNHH samju vina thái nguyên

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 21-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giáo Viên Tiếng Anh

trung tâm anh ngữ thames uk

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Anh

npd vina co.,ltd

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH power tech

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH hadanbi vina

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Kho

công ty TNHH hadanbi vina

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

TNHH daham vina

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn

daham vina

Địa Chỉ: Thái Nguyên

Hạn nộp: 20-09-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT