Phó Phòng Xuất Nhập Khẩu

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 17-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH một thành viên tce jeans

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 16-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Thanh Hóa) Nv Quản Lý Chất Lượng Về May Mặc (Tiếng Nhật: N2)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 05-08-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

(Thanh Hóa) Nhân Viên Sản Xuất Về May Mặc (Tiếng Nhật: N2)

g.a. consultants vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch

chi nhành thanh hóa-công ty TNHH sunny apparel

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Giảng Tiếng Anh

trung tâm anh ngữ cleverlearn việt nam - chi nhánh thanh hóa

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 22-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 36

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty TNHH ferocrom thanh hóa

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 26-01-2019

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giáo Viên Tiếng Anh

anh ngữ ama thanh hóa

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 25-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Trung

công ty cổ phần đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu an phước

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT