01 Merchandiser Staff -Theo Dõi Đơn Hàng (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Hàn)

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 12-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kế Toán Tổng Hợp - Cai Lậy ( Lương 10 Triệu)

az staff vn inc co.,ltd

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 07-06-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hoa

công ty TNHH knitpassion

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Hoa Công Trình (Kcn Long Giang, Tiền Giang)

công ty cổ phần azb

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 06-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Lương Từ 10 - 15 Triệu (Có Xe Đưa Đón)

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 27-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

中文翻譯 Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

công ty TNHH giày apache việt nam

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn (Tiền Giang)

công ty TNHH túi xách simone việt nam tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-05-2019

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn [Tiền Giang]

công ty TNHH túi xách simone việt nam tg

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thư Ký Trưởng Phòng Qa

công ty TNHH dệt len eco way

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Đoạn Trưởng - Biết Tiếng Trung

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành - ( Tiếng Hoa )

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-01-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua ( Tiếng Anh / Tiếng Trung )

công ty TNHH công nghiệp bellinturf (vn)

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 09-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Chủ Quản Biết Tiếng Trung

công ty TNHH dệt len eco way

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Nghiệp Vụ Biết Tiếng Hoa

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trợ Lý Phiên Dịch Tiếng Hoa

công ty TNHH want want vietnam

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán Biết Tiếng Hoa

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 20-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua

công ty TNHH want want vietnam

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Qa

công ty TNHH quảng việt tiền giang

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 08-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Thống Kê

công ty TNHH thực phẩm balala vn

Địa Chỉ: Tiền Giang

Hạn nộp: 22-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT