Phó Phòng Kỹ Thuật Sas

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí ( Hàn Và Gia Công Cơ Khí )_Andi

dan on foods corporation

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-04-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kĩ Thuật Phát Triển Sản Phẩm/r&d Draftsman

công ty TNHH v.f.r

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qc - Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Tiện Hoặc Phay

công ty TNHH đông nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Bảo Trì Cơ Điện Ngành Gỗ

công ty TNHH sản xuất - thương mại b&h

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 08-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí - Dĩ An

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Technical Drawing Staff

foliot vietnam llc.,

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 02-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qa Incoming

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vận Hành Ép Nhựa, Kỹ Thuật Ép Nhựa, Quản Lý Ép Nhựa

công ty drainmaster việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 23-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Bán thời gian cố định

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí (Sinh Viên Mới Ra Trường, Tiếng Nhật N3 (Dĩ An- Bd))

g.a. consultants vietnam' client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì Cơ Khí (Crvc - Vsip I)

công ty TNHH scg việt nam - công ty TNHH ngói bê tông scg (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 21-03-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Chỉnh Máy Hàng Mẫu Ngành Gỗ

công ty cổ phần omexey home furnishing (vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hàn - Có Chứng Chỉ Hàn - Gunzetal (Việt Nam)

công ty TNHH gunzetal (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qa Leader

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Mẫu

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng, Chuyền Trưởng Sản Xuất

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cơ Khí, Chế Tạo Máy, Ép Nhựa

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy Tiện Cnc

công ty TNHH đông nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT