Knitting Shoes/ Trợ Lý Kỹ Thuật Cho Giày Dệt Knitting

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Sport Shoes /trợ Lý Kỹ Thuật Cho Giày Thể Thao

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

02 Kỹ Thuật Viên Mài Khuôn Đế Giày

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT