02 Kỹ Thuật Viên Mài Khuôn Đế Giày

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sport Shoes /trợ Lý Kỹ Thuật Cho Giày Thể Thao

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Knitting Shoes/ Trợ Lý Kỹ Thuật Cho Giày Dệt Knitting

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí (Nhà Máy Dung Quất)

công ty TNHH khí công nghiệp messer hải phòng

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 28-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Bảo Trì Và Cơ Khí

công ty TNHH properwell việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

02 Nhân Viên Bảo Trì Nhà Xưởng

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

[URGENT] Engineering Supervisor - Quảng Ngãi, Quang Nam

navigos search' client

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng - Làm Việc Tại Kcn Dung Quất, Quảng Ngãi

công ty cổ phần tập đoàn dekko

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 27-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Sửa Khuôn - Làm Việc Tại Kcn Dung Quất, Quảng Ngãi

công ty cổ phần tập đoàn dekko

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 27-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Công Nghệ - Làm Việc Tại Kcn Dung Quất, Quảng Ngãi

công ty cổ phần tập đoàn dekko

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 28-08-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Sửa Chữa Cơ Khí - Khu Cn Dung Quất, Quảng Ngãi

công ty cổ phần đầu tư và phát triển phúc hà

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 31-07-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phụ Trách Kỹ Thuật - Go! Quảng Ngãi

hệ thống big c việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 28-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Cơ Khí Thủy Công Làm Việc Tại Lào

công ty cổ phần sông đà 5

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 15-05-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

02 Kỹ Thuật Viên Pha Màu

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 27-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Pmc [ Quãng Ngãi ]

công ty TNHH south sea leatherwares việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Vận Hành

công ty cổ phần cơ - điện - môi trường lilama

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí - Làm Việc Tại Dung Quất

công ty TNHH khí công nghiệp meser hải phòng

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 16-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Sản Xuất

công ty CP pq vina

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phụ Trách Vật Tư

công ty cổ phần cơ - điện - môi trường lilama

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 20-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT