Manufacturing Execution System - MES Specialist (Oil & Gas)

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 15-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên (Ô Tô, Cơ Khí)

công ty cổ phần nhiên liệu bay petrolimex

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Lái Xe Tra Nạp Xăng Dầu

công ty cổ phần nhiên liệu bay petrolimex

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Tra Nạp, Giao Nhận Xăng Dầu

công ty cổ phần nhiên liệu bay petrolimex

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

02 Nhân Viên Thiết Kế Đường Ống

công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật chấn hưng

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 11-07-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Operations/travel Consultant

công ty TNHH travel cue management

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 10-07-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

05 ASM - Quản Lý Bán Hàng ( Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Nguyên )

công ty trách nhiệm hữu hạn dầu nhờn sungbo việt nam

Địa Chỉ: Đà Nẵng

Hạn nộp: 07-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Industry Manager (Industrial Lubricant Segment)

brenntag vietnam co, ltd

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 06-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Field Operator (Section 2.2)

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Geologist

thang long joint operating company

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Rotating Engineer (Oil & Gas)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Mechanical Engineer (Oil & Gas)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Instrument Engineer (Oil & Gas)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Electrical Engneer (Oil & Gas)

navigos search's client

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Planning Engineer (Oil & Gas)

navigos search

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 04-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Supervising Senior Engineer (Oil & Gas)

navigos search

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 03-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Rotation Equipment Engineer

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Supervising Engineer

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Planner Engineer

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Electrical Engineer

nghi son refinery and petrochemical llc – vietnam

Địa Chỉ: Thanh Hóa

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT