Nhân Viên Ie

công ty TNHH nv apparel

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tài Liệu Bộ Phận Sản Xuất

công ty TNHH nv apparel

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 19-11-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên May Mặc/thiết Kế Rập

công ty TNHH green tg

Địa Chỉ: An Giang

Hạn nộp: 08-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT