Assistant Merchandising Manager

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 18-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Garment Technologist / Technician

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 25-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Senior Production Manager I Garment Factory

navigos search's client

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Chuyền May (Số Lượng: 03 HC)

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Cutting Manager | Garment Manufacturing Company

navigos search's client

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Pattern Maker I Garment Factory I Local Vietnamese

navigos search's client

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Technician for Sample Room - Bac Giang

công ty sản xuất của nhật bản

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 12-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

QA Senior Supervisor

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

QMS Assistant Officer/chuyên Viên Đánh Giá Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 09-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên IE

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 03-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Manager - Production (Garment/fashion)

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 28-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Head of Pattern | FDI Company

navigos search's client

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 21-07-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Ngành May- Fqc Staff (25 Headcount)

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 17-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Assistant Production Manager

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng Chuyền May - Kỹ Thuật May

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 21-06-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

WHS Supervisor

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 17-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Manager / Manager - Production

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Costing Supervisor / Yy Supervisor

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Pattern Grading Supervisor

pinnacle and associates ltd.

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Costing IE

crystal martin (vietnam) company limited

Địa Chỉ: Bắc Giang

Hạn nộp: 09-06-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT