R&d Officer(Lab)/ Cán Bộ Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

công ty CP diana unicharm

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-04-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên R&d (Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm)

công ty CP diana unicharm

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 02-01-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qc/inspector Staff

kuehne + nagel co., ltd vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 12-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Hàng Qc

công ty TNHH trendsetters fashions việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Mẫu

công ty TNHH trendsetters fashions việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Phân Xưởng

công ty TNHH trendsetters fashions việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Phân Xưởng Ngành May

công ty TNHH trendsetters fashions việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng/ Qc Checker

công ty CP diana unicharm

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 21-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

QC/QA (Garment/apparel Outerwear)

navigos search's client

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (Ngành May) - Tiếng Trung

công ty TNHH maple - chi nhánh peony

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Phiên Dịch Tiếng Hàn.

công ty TNHH viet pacific clothing

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 10-05-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH sản xuất và kinh doanh nguyên liệu may việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cfa ( Certified Factory Auditor)

công ty TNHH maple - chi nhánh peony

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 14-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

HSE Officer

navigos search

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Pattern Leader

navigos search

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT