Nhân Viên Phát Triển Giày Mẫu

shyang hung cheng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 02-09-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qc Staff (Garment)

công ty TNHH quốc tế vina knf

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 30-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

công ty TNHH sản xuất great lotus việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 22-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Bộ Phận Chuyền Giày ( Trưởng Chuyền)

công ty TNHH sx tm dv sa pai

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân Vận Hành Máy Đúc (Nam)

công ty TNHH sx tm dv sa pai

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Cn Máy Gò Mũi+ Gót (Nam)

công ty TNHH sx tm dv sa pai

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Chuyền Giày Pu (Nam)

công ty TNHH sx tm dv sa pai

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-08-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Âu Mỹ Biết Tiếng Anh

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-07-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thu Mua

shyang hung cheng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì Máy Thêu Vi Tính (Kinh Nghiệm 3 Năm)

công ty TNHH thêu dương thăng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 13-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nghiệp Vụ - Biết Tiếng Trung

công ty TNHH thêu dương thăng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Khoa Trưởng Kiểm Phẩm (Ưu Tiên Biết Tiếng Hoa)

công ty TNHH thêu dương thăng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì Máy Thêu Vi Tính ( Kinh Nghiệm 10 Năm)

công ty TNHH thêu dương thăng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-06-2020

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Merchandiser (Experience In Garment Fields)

công ty TNHH green vina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mqa

công ty TNHH sản xuất great lotus việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Iqc (Qc Đầu Vào)

công ty TNHH sản xuất great lotus việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Pqc

công ty TNHH sản xuất great lotus việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Lm (Lean Management)

shyang hung cheng

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lab Staff

công ty TNHH green vina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Qa Staff

công ty TNHH green vina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT