Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng.

công ty TNHH yakjin intertex

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 07-09-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Theo Dõi Chất Thải - Nước Thải - Khí Thải Tại Skh (Làm Việc Tại Bình Phước)

taekwang vina industrial

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 26-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Merchandiser Bình Phước

công ty TNHH new apparel far eastern (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên An Toàn Và Sức Khỏe Shk (Làm Việc Tại Bình Phước)

taekwang vina industrial

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 10-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Merchandiser (Bình Phước)

công ty TNHH new apparel far eastern (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 07-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh

công ty dệt nhuộm quốc tế radiant

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 10-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Phòng Phát Triển

công ty TNHH beesco vina

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lao Động Phổ Thông Giày Da

công ty TNHH beesco vina

Địa Chỉ: Bình Phước

Hạn nộp: 11-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT