[Textile] QA Manager

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 26-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

QA Manager I Nhà Máy May

navigos search's client

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[URGENT] Garment Technical Manager

navigos search

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 12-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Kỹ Thuật May

công ty TNHH jy plasteel vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 25-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Qc Kiểm Hàng Tại Nhà Máy

công ty CP may xuất khẩu garnet

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Cad (Giác Mẫu)

công ty TNHH dac vn

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Công Nhân

công ty TNHH sản xuất, thương mại, du lịch huy đức

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 19-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Đốc Phân Xưởng

công ty TNHH xnk cj vina

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 28-12-2018

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH gg hải dương

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 21-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Mẫu Bìa

công ty cổ phần norfolk hatexco

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kế Toán

công ty TNHH may sao việt - hà nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kiểm Hàng

công ty TNHH may sao việt - hà nam

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 20-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

công ty cổ phần norfolk hatexco

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Định Mức

công ty cổ phần norfolk hatexco

Địa Chỉ: Hà Nam

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT