IE Manager | Manufacturing Company

navigos search's client

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Sử Dụng Máy IP

công ty TNHH giầy thanh thủy

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 09-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

công ty CP may pearl việt nam

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Giác Sơ Đồ

công ty TNHH now vina

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tuân Thủ Nhà Máy

công ty CP may pearl việt nam

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Chuyền ( May Mặc)

công ty TNHH may hoa sen phú thọ

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 31-10-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng ( May Mặc)

công ty TNHH may hoa sen phú thọ

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật- Ie (May Mặc)

công ty TNHH may hoa sen phú thọ

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH may hoa sen phú thọ

Địa Chỉ: Phú Thọ

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT