05 Tổ Trưởng May Mẫu Giày

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 20-05-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

05 Ca Trưởng Sản Xuất Bộ Phận Đế Giày (Nam)

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 29-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Thiết Kế Chuyên Về Đế Giày, Form Giày/02 Designers In Soles, Insole And Last Of The Shoes

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 19-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Vẽ Giày

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 11-04-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Factory/production Manager

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 13-02-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Ie And Ie Manager

công ty TNHH quick việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 13-02-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Leather Production Technician

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 18-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Footwear Quality Auditors (Central Vietnam)

representative office of columbia sportswear

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật

công ty TNHH may nghĩa phát

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 20-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Bảo Trì Máy May

công ty TNHH south sea leatherwares việt nam

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 09-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Modeller For Ladies Shoes

rieker vietnam ltd.

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 23-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

New Factory Construction Manager

navigos search

Địa Chỉ: Quảng Ngãi

Hạn nộp: 23-12-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT