Career Day

n kid group

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 01-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - MSB

ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam ( msb )

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 30-10-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Nhóm Kinh Doanh Xuất Khẩu

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Personal Assistant to Director

esquel garment manufacturing vn

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Master Planner & Scheduler

sparton vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thu Nhập Đến 1000$

chailease international leasing co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 20-10-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Sales Supervisor

công ty TNHH srithai (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 19-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giám Sát Ca Khu Vui Chơi (Tại Bình Dương)

dream games vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 17-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Customer Service Engineer

tetra pak binh duong

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh (Ngành Nghề Phụ Kiện Điện Thoại) – Mức Lương: $500 - $800

công ty TNHH thương mại quốc tế vietwinic

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 10-10-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Customer Service Executive/ Sales Admin (Packaging/ Label Industry)

manufacturing company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Bình Dương)

công ty TNHH công nghệ logivan việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

cổ phần thương mai và du lịch bình dương

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Liên Kết Ngân Hàng Nước Ngoài Shinhan [Hồ Chí Minh]

công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ prudential việt nam - bộ phận hợp tác kinh doanh

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 20 triệu - 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Customer Service Manager

jotun paints (vietnam) co., ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Customer Service Staff

img vietnam co, ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Non-Tobacco Sales Manager

delfortgroup/ wattens vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

[Tan Binh or Binh Duong or Dong Nai] Epe Factory Logistics Staff (Custom Jobs)

navigos search's client

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Warehouse Supervisor

geodis vietnam co. ltd.

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 27-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Order Processing Specialist

sonova operations center vietnam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT