Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Khang Gia Bình Group

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 02-12-2020

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

TTS Chăm sóc khách hàng

Khang Gia Bình Group

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 05-12-2020

Mức lương: 1 triệu - 3 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT