General Manager - Chay Lap Farmstay & Resort

oxalis company limited

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 02-08-2019

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Hỗ Trợ Khách Hàng

microtec vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Receptionist - Chay Lap Farmstay & Resort

oxalis company limited

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 09-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Đại Diện Kinh Doanh - Sales Representative (Khu Vực Huế - Quảng Bình - Quảng Trị)

công ty TNHH a. o. smith việt nam

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 22-03-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tổng Đài Taxi Hoàng Sa Quảng Bình

công ty CP du lịch hoàng sa quảng bình

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 3 triệu - 5 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Lái Xe Taxi Hoàng Sa Quảng Bình

công ty CP du lịch hoàng sa quảng bình

Địa Chỉ: Quảng Bình

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT