(Code: Ams_Cs_P2_0819_0) Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Ô Tô

công ty honda việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 30-09-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên ISO

công ty TNHH điện - điện tử mê trần bình xuyên

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

công ty TNHH điện - điện tử mê trần bình xuyên

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Hoạch Thực Đơn

công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Dịch Vụ Hàng Không

công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Điều Phối Viên

công ty cổ phần dịch vụ suất ăn hàng không việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 13-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Điều Hành Bảo Hành Và CSKH

công ty cổ phần toàn thắng

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 08-06-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

E-Commerc Executive - Urgent

công ty cổ phần prime group

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 17-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Điều Hành Bảo Hành

công ty cổ phần toàn thắng

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 30-03-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Lễ Tân Khách Sạn - Sofia Tam Đảo

tập đoàn apg việt nam

Địa Chỉ: Vĩnh Phúc

Hạn nộp: 28-02-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT