Nhân Viên Bảo Trì - Điện

công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu hà nội

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 19-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì (Quản Lý Chất Thải)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

công ty TNHH kurabe industrial bắc ninh

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 14-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì

công ty TNHH thực phẩm la cusina

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 09-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Kỹ Thuật - Chuyên Ngành Cơ Khí, Điện (Nhận Việc Ngay Hoặc Sau Tết)

công ty CP nhựa thiếu niên tiền phong phía nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì Thiết Bị (Khối Dp)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Process (Khối Dp)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Bảo Trì Thiết Bị (Khối Dp)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-02-2020

Mức lương: 20 - 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì Xưởng (Đi Ca)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 07-02-2020

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Sư Điện - Điện Tử

công ty TNHH đông nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 06-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Process (Khối Dp)

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 05-02-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì

công ty TNHH sản xuất great lotus việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-01-2020

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Bảo Trì Cơ Điện (Làm Ở Hội Nghĩa-Tân Uyên)

scancom vietnam limited company

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 29-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật( Điện, Điện Tử )

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 12-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì Máy Ép - Máy Thổi

công ty TNHH dynaplast packaging (vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Vận Hành Máy - Bắc Ninh, Bình Dương

công ty TNHH dynaplast packaging (vn)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 24-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-01-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Sản Xuất Sas

công ty TNHH sharp manufacturing việt nam

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 11-01-2020

Mức lương: Trên 30 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng ( Oqa/pqc/iqc/smt )

công ty TNHH điện tử thông minh tcl (việt nam)

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 16-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì Nhà Xưởng

công ty TNHH sài gòn stec

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 15-02-2020

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT