Đại Diện Bán Hàng Cà Mau

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 06-09-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện (Làm Việc Tại Ngọc Hiển Cà Mau)

công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản agritech

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 23-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Tại Cao Phong- Cà Mau

tập đoàn tecomen

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 16-08-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Làm Việc Tại Ngọc Hiển Cà Mau

công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản agritech

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 17-07-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Kinh Doanh (Cà Mau)

công ty TNHH tm dv điện mạnh phương

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 21-03-2019

Mức lương: 15 - 20 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Cà Mau

công ty TNHH mtv khoa học và kỹ thuật oppo

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 03-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Cà Mau

công ty TNHH mtv kỹ thuật & khoa học oppo

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bảo Trì Điện Tại Công Ty Tnhh Mtv Việt - Úc Cà Mau (Ngọc Hiển, Cà Mau)

tập đoàn việt úc

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

công ty cổ phần công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản agritech

Địa Chỉ: Cà Mau

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT