Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Hà Tĩnh

fpt telecom

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 20-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Hà Tĩnh

fpt telecom

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 05-07-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì (Feed Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 28-08-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Kỳ Anh

fpt telecom

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 05-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị

hệ thống bán lẻ viettel store

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 15-06-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Điện Tử,điện Lạnh,điện Thoại Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Tại Cửa Lò , Nghệ An

công ty cổ phần công nghệ điện tử toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 30-04-2019

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vận Hành Máy Ép (Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 03-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì (Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 02-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Vận Hành Hệ Thống (Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 02-04-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Hà Tĩnh

công ty TNHH taka việt nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 15-03-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Giám Sát Bảo Trì (Nghệ An)

masan nutri - science - cty TNHH mns meat hà nam

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 12-02-2019

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật

công ty TNHH haivina hồng lĩnh

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 23-01-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kỹ Thuật/kỹ Sư Bán Hàng

công ty cổ phần thương mại và tư vấn tân cơ

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Chuyên Viên Kỹ Thuật Cơ Khí

công ty cổ phần thương mại và tư vấn tân cơ

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 07-12-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Sư Điện

công ty cổ phần tư vấn xây lắp và thí nghiệm điện bắc miền trung

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Camera ( Làm Việc Tại Hà Tĩnh)

công ty TNHH thương mại dv tổng hợp hoành sơn

Địa Chỉ: Hà Tĩnh

Hạn nộp: 30-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT