Tin Toàn Quốc

Một công ty test

Địa Chỉ: Toàn Quốc

Hạn nộp: 29-02-2020

Mức lương: Trên 100 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Viễn Thông Làm Việc Tại Thái Bình

fpt telecom

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 05-10-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Công Nhân Bảo Trì Điện - Cơ Khí

công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu thăng long

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 22-06-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Bộ Phận Điện

công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu thăng long

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 26-05-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện - Nam

công ty TNHH sản xuất kinh doanh sứ hảo cảnh

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 30-04-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Tử

công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất tuấn thảo

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 14-03-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện, Điện Tử, Điện Lạnh

công ty cổ phần bảo hà

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 19-02-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Tử

công ty TNHH điện tử sơn tùng

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 30-10-2018

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Telesales Ngành Hàng Điện Lạnh Khu Vực Thái Bình (Hưng Hà - Thái Bình)

tập đoàn kangaroo

Địa Chỉ: Thái Bình

Hạn nộp: 10-12-2018

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT