Restaurant Manager

topas adventure vietnam & topas ecolodge group

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 25-08-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Store Keeper/accountant

topas ecolodge

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 11-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Quản Lý Homestay

bắc hà eco homestay

Địa Chỉ: Lào Cai

Hạn nộp: 24-10-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT