Nhân Viên Tư Vấn Xuất Khẩu Lao Động - Tp. Tam Kỳ, Quảng Nam

công ty CP dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (suleco)

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 19-03-2020

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trainer - Nhân Viên Đào Tạo (Sl:02)

công ty TNHH cci việt nam

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 27-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Education Scholarship & Administration Officer (Working in Hoi An)

lifestart foundation

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 04-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

English Teacher (Full-Time / Part-Time. Vietnamese Citizen)

streets international, inc

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 13-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

English Teacher (Full-Time / Part-Time)

streets international, inc

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 12-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

English Teacher

streets international, inc

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 05-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Giáo Viên Tiếng Anh

công ty CP đầu tư phát triển giáo dục thương mại vinacorp

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-01-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tư Vấn

công ty CP đầu tư phát triển giáo dục thương mại vinacorp

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 31-12-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Tư Vấn

công ty CP hỗ trợ giáo dục - thương mại đức kiến

Địa Chỉ: Quảng Nam

Hạn nộp: 30-11-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT