Nhân Viên Hành Chánh/ Admin ( Bộ Phận Chế Bản )

công ty cổ phần starprint vn

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Nhân Sự

công ty cổ phần starprint vn

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH mtv lâm hoàng phát

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

công ty TNHH mtv lâm hoàng phát

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Human Resource Staff

ot motor vina co., ltd

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Korean Interpreter / 한국어 통역

ot motor vina co., ltd

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Hr-Ga Leader (Japanese - Salary From 9 To 14 Mil)

công ty TNHH japan best foods

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Purchasing Staff

ot motor vina co., ltd

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên Tự Động Hóa

công ty TNHH framas korea vina

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

HR Manager

công ty TNHH olam việt nam

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 26-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng HCNS

công ty cổ phần bao bì việt hưng sài gòn

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Developer Coordinator

công ty TNHH framas korea vina

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Operations Assistant (ISO)

công ty TNHH mercafe việt nam

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 25-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Phiên Dịch Tiếng Hàn/trợ Lý Phó TGĐ

công ty cổ phần bao bì việt hưng sài gòn

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 22-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Senior Admin Executive

poh huat furniture industries vietnam joint stock company

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Biên Phiên Dịch

công ty CP sado germany window

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Human Resources Mânger/supervisor

vietnamworks' client

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 19-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (N2~)

olympus vietnam co., ltd

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Human Ressource Assistant

công ty TNHH stella leather goods ( hồ chí minh)

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Sales Admin (Tuyển Nữ, Thu Nhập 12 – 17 Triệu / Tháng)

công ty TNHH uzin metal

Địa Chỉ: Đồng Nai

Hạn nộp: 15-09-2019

Mức lương: 15 triệu - 20 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT