Assistant Production Manager - Chi Nhánh Đồng Tháp

fashion garments 2 co. ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 17-08-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Kinh Doanh - Sales Admin - Đồng Tháp

công ty oppo việt nam

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 16-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Admin Staff - Chi Nhánh Đồng Tháp

fashion garments 2 co. ltd.

Địa Chỉ: Đồng Tháp

Hạn nộp: 15-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT