Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Trung ( Có Xe Đưa Đón Từ Tp Hcm Đến Công Ty )

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 01-02-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Chuyên Gia (Biết Tiếng Hoa ) Có Xe Đưa Đón Từ Tp Hcm Đến Công Ty

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 27-11-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung ( Có Xe Đưa Đón Từ Tp Hcm Đến Công Ty )

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 01-01-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phiên Dịch

công ty TNHH can sports vn

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 01-09-2019

Mức lương: 7 - 10 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Phiên Dịch

công ty TNHH mtv inteplast việt nam

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 11-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

02 Trợ Lý – Phiên Dịch Cho Giám Đốc Nhân Sự

công ty TNHH can sports vn

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

công ty kimsa casino

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 14-08-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Marketing

công ty kimsa casino

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 16-08-2019

Mức lương: 10 - 15 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp Dự Án

công ty TNHH xuân cầu

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 07-07-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chứng Từ

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 30-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Tổng Vụ

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 29-12-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chánh Tổng Hợp(Tây Ninh)

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 24-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phòng Nhân Sự

công ty TNHH pearlcoin (việt nam)

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 15-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

HR Supervisor (Trưởng Phòng Nhân Sự)

tay ninh tapioca jsc

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 29-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

công ty TNHH dụng cụ thể thao kiều minh

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 31-03-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Nhân Viên Chính Sách Phúc Lợi (C & B)

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 16-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chính Sách Phúc Lợi ( C&b )

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 20-02-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sale Admin

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 04-12-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Nhân Sự

công ty TNHH can sports vn

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 07-02-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Vị trí: Không chọn

Thủ Kho Nguyên Phụ Liệu

công ty cổ phần sợi thế kỷ

Địa Chỉ: Tây Ninh

Hạn nộp: 25-07-2019

Mức lương: 5 - 7 triệu Triệu Đồng

Vị trí: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT