Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

công ty cổ phần bao bì quôc tế eco

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 14-01-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng In Ống Đồng

công ty cổ phần bao bì quôc tế eco

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Tổ Trưởng In Flexo

công ty cổ phần bao bì quôc tế eco

Địa Chỉ: Nghệ An

Hạn nộp: 05-10-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT