It Help Desk

tg vina arks

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 28-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It Công Trình

công ty TNHH mtv kim tường nguyên

Địa Chỉ: Bình Dương

Hạn nộp: 28-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

It Mạng

công ty TNHH tm dv nhân thành phát

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 27-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Lập Trình Website

công ty cổ phần pr & phát triển đô thị phú quý

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Kỹ Thuật Viên - It - Mạng/ Phần Cứng

công ty cổ phần giải pháp công nghệ kts

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 26-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty cổ phần công nghệ elite tại hà nội

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 26-09-2018

Mức lương: Thỏa thuận

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It - Cn Hưng Yên

công ty cổ phần anova feed - chi nhánh hưng yên

Địa Chỉ: Hưng Yên

Hạn nộp: 25-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm

công ty cổ phần văn hóa gôi nhà xanh

Địa Chỉ: Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 23-09-2018

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Mảng Công Nghệ Thông Tin

công ty cổ phần xây lắp và thương mại cts hà nội

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 23-09-2018

Mức lương: 7 triệu - 10 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên It

công ty TNHH phát triển công nghệ & dịch vụ hsvn toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính, Máy In Lương Cao

công ty TNHH phát triển công nghệ & dịch vụ hsvn toàn cầu

Địa Chỉ: Hà Nội

Hạn nộp: 20-09-2018

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT