Nhân Viên Triển Khai Và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông Tại Từ Sơn/tiên Du/ Yên Phong/thành Phố Bắc Ninh (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 20-08-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH bujeon vietnam electronics

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-08-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH kurabe industrial bắc ninh

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 08-07-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH texon vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-06-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Triển Khai Và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông Tại Từ Sơn/ Yên Phong/thành Phố Bắc Ninh (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 24-04-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Viễn Thông Tại Yên Phong/thành Phố Bắc Ninh/thuận Thành (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-03-2020

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Phần Cứng

công ty TNHH itm semiconductor vietnam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 22-03-2020

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Triển Khai Và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông Tại Từ Sơn/ Thuận Thành (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 20-11-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Triển Khai Và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông Tại Yên Phong (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 25-10-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Viễn Thông Tại Thành Phố Bắc Ninh

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It

công ty TNHH youngbo vina

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 04-10-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Quản Lý Mạng

công ty TNHH trendsetters fashions việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 28-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Viễn Thông Tại Từ Sơn (Bắc Ninh)

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 13-09-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Bảo Trì Sữa Chữa

công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và dịch vụ revotek

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 07-08-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị It, Máy Văn Phòng

công ty TNHH giải pháp kỹ thuật và dịch vụ revotek

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 21-07-2019

Mức lương: 10 triệu - 15 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Phần Cứng (Số Lượng: 03 Người)

công ty TNHH dreamtech (việt nam)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 26-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Kỹ Thuật Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Tại Nhà Khách Hàng

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 06-06-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It - Tại Bắc Ninh

TNHH intops việt nam

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 31-05-2019

Mức lương: 5 triệu - 7 triệu Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên It Phần Cứng (Số Lượng: 08 Người)

công ty TNHH dreamtech (việt nam)

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 18-05-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

Nhân Viên Triển Khai Và Bảo Trì Dịch Vụ Viễn Thông

fpt telecom

Địa Chỉ: Bắc Ninh

Hạn nộp: 17-04-2019

Mức lương: Thỏa thuận Triệu Đồng

Hình thức làm việc: Toàn thời gian tạm thời

NHÀ TUYỂN DỤNG NỔI BẬT